Ana Sayfa Sağlık Türkiye‘de 10 Kişiden 3’ü Kanser 4. sü de Sen Olma Diye...

Türkiye‘de 10 Kişiden 3’ü Kanser 4. sü de Sen Olma Diye…

Türkiye‘de 10 Kişiden 3’ü Kanser 4. sü de Sen Olma Diye…

“Prof Dr Ahmet KÜÇÜKUSTA : Tüm sıhhat reçeteleri yalan dedi toplumsal medya sallandı:

– Hastaneye giderseniz sizi zorla hasta ederler, dedi.

– Mr’ların yüzde 90’ı gereksiz yere çekiliyor.

MR - Manyetik Rezonans
MR – Manyetik Rezonans

– Kanser taramalarının bir çok kandırmaca. Insanoğlu kendilerini kullandırmasın.

– İlaçların bir çok boşa veriliyor. Yüzde 37’si çöpe gidiyor.

– Antibiyotik yazan değil, yazmayan tabip makbuldür. Fakat bizde tam tersi geçerli maalesef.

Antibiyotik İlaçlar
Antibiyotik İlaçlar

– Grip aşılarının etkinliği sıfır.. Ben hayatta vurdurmam.

– Her yıl gereksiz yere binlerce biyopsi yapılıyor, röntgen çekiliyor.

– Leblebi çekirdek yer benzer biçimde anjiyo yapılıyor. Stent takılıyor. Bunlar vücuda zarar veriyor.

– Check-up kampanyaları gerçek bir tuzak. Akciğer filmi vücudunuza zarar veriyor.

Check-up
Check-up

Insanoğlu kendiliğinden geçecek hastalıklar ıcın kesinlikle hastanelere gitmesinler. Tahliller vücuda radyoaktif ışın veriyor. Gereksiz ilacın faydası yok ziyanı var.

– “Başlangıç” diye birşey uyduruldu. Hastalara, alzheimer, reflü, astım başlangıcı teşhisi konuyor. Amaç hastayı boş çevirmemek. Başlangıç diye birşey yok. Ya hastasın ya değilsin.

Alzheimer
Alzheimer

– Kolestrol ilaçlarının tedavi yüzdesi fazlaca düşük. Ziyanı daha çok. Yaşam tarzınızı değişiklik yapmak ilaçtan fazlaca daha etkili. Organik beslen, hareket et bu beladan kurtul.

– Nodül fazlaca abartılıyor. Nodülün kansere dönüşme ihtimali fazlaca düşük. Bunun için gereksiz tahlil ve teşhisler yapılıyor.

– Vitamin haplarının sağlam insanlara hiçbir faydası yok. “Ben yorgunum” diye vitamin hapı alınmaz.

Yorgunluk
Yorgunluk

– Köpek balığı kıkırdağı ile kanser tedavi edilmiş olduğu iddiası tamamen uydurma. Köpek balıklarının kansere yakalanmadığı düşüncesi de safsata. Bu hayvanlarda kırk çeşit kanser tespit edildi.

– Mısır aslı yağı, margarin ve trans yağ içeren ürünleri kullandın. Tereyağı ve zeytinyağı tüketmedin ki organlarından biri batkı edene kadar bu tarz şeyleri yedin.

Margarin
Margarin

Bulaşık makinesine deterjan ve parlatıcı koyduğunda, o deterjanı ve parlatıcıyı yediğini fark etmedin.

Deterjan yerine karbonat, parlatıcı yerine sirke koyarak hem sıhhatli hem de tertemiz bulaşıkların olacağını önemsemedin.

Evde basitçe kostik ve zeytin yağını karıştırıp kalıplara dökmek ve kendi organik sabununu yapmak dururken, gidip içinde bin tane kimyasal zehir olan o sabunlarla her Sabah yüzünü bedenini yıkadın.

Sabun
Sabun

Her gün bu daha da iyi diye pazarlanan o şampuan zehirleriyle saçını yıkadın.

Evini arap sabunu benzer biçimde organik yağlarla üretilmiş bir sabun yerine, temiz olsun diye çamaşır suyuyla sildin. O su buharlaştıkça soludun ve akciğer kanseri oldun.

Yaşamını mahveden büyük şehirde egzoz gazı solumaya ve otomobil kullanmaya devam ettin.

Organik beslenmeyen hayvanları, sebzeleri, meyveleri ve tahılları yedin ve adına da “organik beslenme” dedin.

Organik Sebzeler
Organik Sebzeler

Denize lağım ve yapınak atıkları boşaltırken o denizden çıkan balığı yedin, midyeleri yedin.

Fast food’un her aşamasının zehir ve ölümcül olduğu bas bas bağırılırken sen sini kadar pizzaları götürüyordun, üç kattan oluşan hamburgerleri yuvarlıyordun.

Fast food
Fast food

Evine naylon poşet, naylon giyim, bileşik ayakkabılar terlikler soktun.

Giysilerinde yalnız pamuk, bambu lifi, keten tercih etmedin.

Sobayı attın ve evine klimayı ve bilimum elektrikli ısıtıcıyı soktun.

Toprağa dokunmuyor ve stresten gülümsemeyi unutuyorsun.

Gülümsemek
Gülümsemek

Netice; sokaktaki her on kişiden üçü kanser.

Sen de ya bu üç kişiden birisin ya da tüm bu saydıklarımı ısrarla hayata geçirmeye devam edersen, bir süre sonrasında dördüncüsü de sen olacaksın…

Hadi seni geçtik de kardeşim, peki ya çocuğunun suçu ne?”

Kanser
Kanser


?? EN

3 in 10 people in Turkey in the 4th Cancer To Be You … She

Ahmet Prof. Dr. Ahmet KUCUKUSTA: All the medical recipes lie lie social media swayed:

– He said if you go to the hospital, they’il make you sick.

– 90 percent of Mrs are unnecessarily withdrawn.

– A lot of scans of cancer scam. Don’t let mankind use themselves.

– A lot of your drugs are wasted. 37 percent goes to the trash.

– Not an antibiotic, but a doctor who does not. But unfortunately, the opposite is true.

– Influenza vaccines have zero effectiveness.

– Every year thousands of unnecessary biopsies and X-rays are taken.

– The chickpea kernel location is similar to the angi being made. Stenting. These are damaging the body.

– Check-up campaigns a real trap. The lung film is damaging to your body.

– Humans will not go to hospitals for diseases that will pass spontaneously. The assays give the body radioactive radiation. Unnecessary medicine is no use.

– Something called “start.” Patients are diagnosed with Alzheimer’s disease, reflux, and the onset of asthma. The goal is not to leave the patient empty. There’s no beginning. You’re sick or you’re not.

– The treatment percentage of cholesterol drugs is too low. It’s more of a waste. Making your lifestyle changes is far more effective than medication. Organic nutrition, move out of this trouble.

– The nodule is overrated. The chances of the nodule turning into cancer are too low. For this, unnecessary analyzes and diagnoses are made.

– Vitamin pills do no good to healthy people. “I’m tired,” he is not taken vitamin pills.

– The claim that the cancer has been treated with shark cartilage is completely fabricated. The idea that sharks don’t get cancer is fallacious. Forty types of cancer were detected in these animals.

– You used products containing corn oil, margarine and trans oil. You didn’t consume butter and olive oil until you ate one of these organs until it sank.

When you put detergent and rinse aid in the dishwasher, you didn’t notice you were eating that detergent and rinse aid.

You didn’t care that there will be both healthy and clean dishes by replacing the detergent with vinegar instead of carbonate.

At home, simply mixing caustic and olive oil, pouring it into molds and making your own organic soap, you went and washed your face every morning with those soaps containing a thousand chemical poisons.

Dikkatinizi Çekebilir;  Bal ve Tarçının Yararları

Every day you washed your hair with those shampoo poisons marketed as this is even better.

Instead of a soap made with organic oils, you wiped your house with bleach to clean it. As that water vaporized, you breathe and you get lung cancer.

In the big city that ruined your life, you kept breathing exhaust gas and driving cars.

You have eaten animals, vegetables, fruits and cereals that are not organic, and you called it “organic nutrition..

While the sewage and sewage wastes emptied into the sea, you ate the fish that came out of the sea and ate the mussels.

When you were screaming that every stage of fast food was poison and deadly, you were taking as many pizzas as you could, rolling three-layer hamburgers.

Dikkatinizi Çekebilir;  Ucuz Peynir Almayın

You put nylon bags, nylon clothing, compound shoes, slippers in your house.

You didn’t prefer cotton, bamboo fiber, linen alone.

You threw the stove and you put the air conditioner and the best electric heater in your house.

You don’t touch the soil and you forget to smile from stress.

Result; Three out of every ten people on the street have cancer.

You’re either one of those three, or if you keep insisting on doing all this, you’ll be the fourth after a while…

Let’s go past you, brother, but what about your child’s fault? ”


?? DE

3 von 10 Personen in der Türkei im 4. Krebs To Be You … Sie

Ahmet Prof. Dr. Ahmet KUCUKUSTA: Alle medizinischen Rezepte lügen in den sozialen Medien:

– Er sagte, wenn du ins Krankenhaus gehst, werden sie dich krank machen.

– 90 Prozent der Frau werden unnötigerweise zurückgezogen.

– Viele Scans von Krebs-Betrug. Lass die Menschheit nicht sich selbst gebrauchen.

– Viele Ihrer Medikamente sind verschwendet. 37 Prozent gehen in den Müll.

– Kein Antibiotikum, aber ein Arzt, der es nicht tut. Leider ist das Gegenteil der Fall.

– Influenza-Impfstoffe haben keine Wirksamkeit.

– Jedes Jahr werden Tausende von unnötigen Biopsien und Röntgenaufnahmen gemacht.

– Der Ort des Kichererbsenkerns ähnelt dem Ort, an dem die Angi gemacht wird. Stenting. Diese schädigen den Körper.

– Check-up-Kampagnen eine echte Falle. Der Lungenfilm schädigt Ihren Körper.

– Menschen werden nicht in Krankenhäuser gehen, um Krankheiten zu behandeln, die spontan verlaufen. Die Assays geben dem Körper radioaktive Strahlung. Unnötige Medikamente nützen nichts.

– Etwas namens “Start”. Bei Patienten werden Alzheimer, Reflux und Asthma diagnostiziert. Ziel ist es, den Patienten nicht leer zu lassen. Es gibt keinen Anfang. Du bist krank oder nicht.

– Der Behandlungsprozentsatz von Cholesterin-Medikamenten ist zu niedrig. Es ist eher eine Verschwendung. Änderungen in Ihrem Lebensstil sind weitaus wirksamer als Medikamente. Bio-Ernährung, raus aus diesen Schwierigkeiten.

– Der Knoten ist überbewertet. Die Chancen, dass sich der Knoten in Krebs verwandelt, sind zu gering. Hierzu werden unnötige Analysen und Diagnosen durchgeführt.

– Vitaminpillen nützen gesunden Menschen nichts. “Ich bin müde”, er bekommt keine Vitaminpillen.

– Die Behauptung, der Krebs sei mit Haifischknorpel behandelt worden, ist vollständig erfunden. Die Vorstellung, dass Haie keinen Krebs bekommen, ist trügerisch. Bei diesen Tieren wurden 40 Arten von Krebs festgestellt.

– Sie haben Produkte verwendet, die Maisöl, Margarine und Trans-Öl enthalten. Sie haben keine Butter und kein Olivenöl konsumiert, bis Sie eines dieser Organe gegessen haben, bis es gesunken ist.

Wenn Sie Waschmittel und Klarspüler in den Geschirrspüler geben, bemerken Sie nicht, dass Sie dieses Waschmittel und Klarspüler zu sich nehmen.

Es war dir egal, dass es sowohl gesunde als auch saubere Gerichte gibt, wenn du das Waschmittel durch Essig anstelle von Karbonat ersetzst.

Zu Hause mischten Sie einfach Ätz- und Olivenöl, gossen es in Formen und stellten Ihre eigene Bio-Seife her. Jeden Morgen wuschen Sie sich Ihr Gesicht mit diesen Seifen, die tausend chemische Gifte enthielten.

Jeden Tag haben Sie sich die Haare mit diesen Shampoogiften gewaschen, da dies noch besser ist.

Anstelle einer Seife mit Bio-Ölen haben Sie Ihr Haus mit Bleichmittel abgewischt, um es zu reinigen. Wenn das Wasser verdampft, atmet man und bekommt Lungenkrebs.

In der großen Stadt, die Ihr Leben ruiniert hat, haben Sie immer wieder Abgase eingeatmet und Autos gefahren.

Sie haben Tiere, Gemüse, Obst und Getreide gegessen, die nicht biologisch sind, und Sie haben es „biologische Ernährung“ genannt.

Während das Abwasser und die Abwässer ins Meer gelangten, aß man den Fisch, der aus dem Meer kam, und aß die Muscheln.

Wenn Sie schreien, dass jede Phase des Fastfoods giftig und tödlich ist, nehmen Sie so viele Pizzen wie möglich und rollen dreilagige Hamburger.

Sie legen Nylontaschen, Nylonbekleidung, zusammengesetzte Schuhe und Hausschuhe in Ihr Haus.

Du hast Baumwolle, Bambusfaser und Leinen alleine nicht bevorzugt.

Sie warfen den Ofen und Sie stellten die Klimaanlage und die beste elektrische Heizung in Ihr Haus.

Sie berühren den Boden nicht und vergessen, vor Stress zu lächeln.

zur Folge haben; Drei von zehn Menschen auf der Straße haben Krebs.

Entweder bist du einer von diesen dreien, oder wenn du darauf bestehst, das alles zu tun, wirst du nach einer Weile der vierte sein …

Lass uns an dir vorbeigehen, Bruder, aber was ist mit der Schuld deines Kindes? “

Tunçer ŞENhttps://www.tuncersen.com.tr/
1980 Sakarya Adapazarı'nda doğdum..... 🙂 derken işte buradayım. TMMT Toyota Motor Manufacturing Turkey'de ISD'de (information system department) 8 yıllık görevimden sonra American LIFE Dil Okullarında Bilişim IT Uzmanı olarak görevime devam ediyorum. Hobi olarak yaptığım web site tasarım işlerimi, siz değerli dostlarımla tecrübe ettiğim tüm çalışmaları paylaşmak için web sitemle aranızdayım.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Yazılar

Son Yorumlar