16.1 C
İstanbul
Perşembe, Ekim 21, 2021
Ana SayfaTarihTopkapılı Cambaz Mehmet

Topkapılı Cambaz Mehmet

Topkapılı Cambaz Mehmet

Topkapılı Cambaz Mehmet, İstanbul’u işgal etmiş olan İngiliz Kuvvetlerinin Komutanı General Harrington’un makam otomobilini de çalar. Akşehir’e kadar sürer ve orada Mareşal Fevzi Çakmak’a teslim eder. Bu otomobil, Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa’ya makam aracı olur.

İşgal Kuvvetlerinin Arabası Nasıl Elegeçirildi?
İşgal Kuvvetlerinin Arabası Nasıl Elegeçirildi?

Düşünün.
İşgal kuvveti komutanısınız.
Kıçınızın altındaki vasıta çalınıyor.
Düşman komutana makam aracı oluyor.
Bundan büyük rezalet olur mu ?

Topkapı’daki üç sınıflı mahalle okulundan haylazlığı yüzünden ayrılan Cambaz Mehmet, Topkapı’nın tulumba takımında gösterdiği başarıları, deli yüreği ve gözü karalığıyla çevrenin sayılı külhanbeyleri içinde hızla sivrilir. Kısa sürede namı tüm İstanbul’a yayılır. İstanbul’un meşhur kabadayıları kendilerine bağlılıklarını bildirir.

Topkapılı Cambaz Mehmet Çanakkale Savaşlarında bayağı bir erdir. Gösterdiği kahramanlıklardan dolayı er Topkapılı’ya onbaşı şeridini Albay Mustafa Kemâl verir. “Göreyim seni Topkapılı” diyerek.

Albay Mustafa Kemal
Albay Mustafa Kemal

Topkapılı’nın kahramanlıkları sürer. Çavuş şeritlerini Topkapılı’ya uzatırken de Albay Mustafa Kemâl gene “Göreyim seni Topkapılı!” diyerek cesaretlendirir.

Çanakkale’de dökülen kanlara karşın Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmış ve 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması ile silâhları bırakıp düşmana teslim olmuştur.

Anafartalar kahramanı Mustafa Kemâl Pasa da, Topkapılı Cambaz Mehmet de artık işgal altındaki İstanbul’dadırlar. Mustafa Kemâl Pasa, üç kez Padişah Vahdettin ile, birçok kez de Osmanlı hükûmetinin Başbakanı Damat Ferit Pasa ve kabine üyeleriyle konuşmuş, vatani düşman elinden kurtaracak önerilerde bulunmuş fakat netice alamamıştır. Şişli’deki evinde en yakın dostlarıyla sık sık gizli saklı toplantılar meydana getiren Mustafa Kemâl Paşa, Anadolu’ya geçip, Kurtuluş Savaşı’nı orada başlatmanın yollarını aramaktadır.

Mustafa Kemal bu gözüpek, yiğit insanoğlunun kabiliyetlerini Çanakkale’deyken keşfeder. Kafasında, Anadolu’da bir “Ulusal Hükümet” oluşturma fikri kesinleşen Mustafa Kemal, Anadolu’ya geçmeden kısa süre ilkin Cambaz Mehmet’i çağırır ve emirlerini bildirir. Sonrasında omuzlarını sıvazlar ve “Göreyim seni Cambaz Mehmet Bey” der.

İstanbuldaki Bir Direniş Örgütü (MIM)
İstanbuldaki Bir Direniş Örgütü (MIM)

13 Kasım 1918 günü anlaşmazlık devletlerinin harp gemilerinin İstanbul limanına geldiği haberi alınmıştır. Cambaz Mehmet “Dostlar bu millet asla uşak olması imkansız” diye söze adım atar. Mustafa Kemal’in emirlerini arkadaşlarına da anlatır. Ilkin İstanbul’da örgütleneceğiz sonrasında depo ettiğimiz tabanca ve cephaneleri Anadolu’ya kaçıracağız. Bunun yanında Kurtuluş mücadelesine katılacak yürekli Türk gençlerini Anadolu’ya kaçıracağız.

Şeytana külahını ters giydirecek kadar parlak zeka, tazı şeklinde koşan, silâh atmada, bıçak sallamada rakibi bulunmayan, zalimlere karşı gaddar, ezilenlere karşı ise merhametli biri olarak tanınan Topkapılı Cambaz Mehmet ise, İstanbul’da kurulmuş MM Grubu adlı gizli saklı örgütün başıdır.

Adı, Ulusal Savunma sözcüklerinin baş harflerinden (MM) oluşan bu gizli saklı örgütte yüzbaşılar, binbaşılar, albaylar, doktorlar bulunmakta, fakat başkanlığını ise askerlikte almış olduğu en büyük aşama çavuş olan Topkapılı Cambaz Mehmet yapmaktadır!

Sebebi oldukça şaşırtıcıdır: Topkapılı’nın İstanbul’da binlerce silâhlı adamı vardır. Bunlar, vatanin kurtuluşu söz mevzusu olmadan ilkin birer it, kopuk, hırsız ve haraççıydılar. Sadece, Topkapılı Mehmet’e, Şişli’deki evinde Mustafa Kemâl Paşa ile görüştükten sonrasında, bu binlerce adam, vatan için ölmeye ant içmiş birer kelle koltukta savaşçı olmuşlardır. Şişli’deki görüşmede Mustafa Kemâl Paşa, “Mehmet, Çanakkale’de iyi mi kazandıksa gene öyleki kazanacağız.

Topkapılı Cambaz Mehmet
Topkapılı Cambaz Mehmet

Hele sizin şeklinde kahraman Türk evlatları oldukça, ordularımızın yenilmesi imkânsızdır!” demiş ve bu sözler Topkapılı’ya yetmişti. Mustafa Kemâl onu, “Göreyim seni Cambaz Mehmet Bey!” sözleri ile uğurlamıştı.

Mustafa Kemâl Paşa’nın koruma isini bizzat üstüne alan Topkapılı 5.000 silâhlı adamıyla Şişli çevresinde lüzumlu önlemleri alır.

15 Mayıs 1919 günü, İstanbul Galata Rıhtımı’nda muhteşem bir kalabalık vardı. Gezici satıcılardan, ayakkabı boyacılarından, polislerden, jandarmalardan ve hamallardan geçilmiyordu.

Bunlar, gizli saklı teşkilat MM Grubu’nun tepeden tırnağa silâhlı adamlarıydı. Görevleri, Mustafa Kemâl Paşa ile 19 kişilik maiyetinin Bandırma Vapuru’na sağ salim binmesini sağlamaktı. Operasyonu rıhtımda yöneten Topkapılı Cambaz Mehmet, iyi yüzme bilen, iyi silâh kullanan 50 İnebolulu fedai genci de Bandırma Vapuru’nun içine yerleştirmiş, bunlara lüzumlu talimatı vermiş ve Samsun’a kadar sürecek yolculuğun tüm güvenlik önlemlerini almıştı.

Mustafa Kemâl Pasa, Samsun’a çıktıktan sonrasında Ulusal Güçleri örgütleme çalışmalarına başlarken, Topkapılı Cambaz Mehmet de İstanbul’da tarihe geçecek kahramanlıklar yaratır. İngiliz Gizli saklı Servisi’nin en tehlikeli ajanı Papaz Fru’nun itimatını sağlayarak bu teşkilâtın içine sızar ve oldukça yararlı danışma bilgilerini elde ederek Mustafa Kemâl Paşa’ya ulaştırır. Osmanlı ordusu dağıldıktan sonrasında el konulmuş olan ve cephanenin büyük çoğunluğunun depolandığı Maçka Kışlası’nı soyar ve tüm silâh ve cephaneleri Anadolu’ya, Mustafa Kemal Paşa’ya ulaştırır.

Bir ihtimal tarihte bir benzeri görülmemiş bir olayın da kahramanıdır Topkapılı Mehmet.

Dikkatinizi Çekebilir;  Cezayir Beylerbeyi Gazi Hasan Paşa

İstanbul’u işgal etmiş olan İngiliz Kuvvetlerinin Komutanı General Harrington’un makam otomobilini de çalar. Akşehir’e kadar sürer ve orada Mareşal Fevzi Çakmak’a teslim eder. Bu otomobil, Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa’ya verilir.

Miralay İsmet Bey’in Harbiye nezareti müsteşarlığına getirilmesi haberi M.M. grubu üyelerini oldukça memnun etmişti.Zira bu sayede,terhis olan erlerin adreslerini ve ordudan alınan silahların nerede depolandığını öğrenmiş olacaklardı.

Anadoluya Tabanca Kaçırmanın Yolları: Birinci yol olarak Karadeniz kanalı.Minik deniz araçlarıyla silahlar ilkin Mürsel’e sonrasında da İç Anadolu’ya gönderilecek. Ağır silahlar ise İtalyan tüccarlar tarafınca taşınacak. İstanbul’un tüm hırsız ve yan kesicileri göreve çağırıldı,

Topkapılı: “depolardan tabanca çalma işini üzerime alıyorum.İstanbul’un tüm tanınmış hırsızları,yankesicileri benim emrimdeler.Bu insanoğlu hırsızdırlar, yankesicidirler fakat bununla beraber sizin kadar, benim kadar vatan severdirler.” Topkapılı’ nın evindeki toplantılar devam ediyor ve M.M.grubuna katılımlar her geçen gün artıyordu.
Tulumbacılık yıllarında, senelerce yangınlara su pompalayan Cambaz Mehmet, Kurtuluş Savaşı’nın aort damarlarına kan pompalayacak olan M.M. Grubunu kurar. Sonrasında bu gruba M.M. Grubu’yla Ankara arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan İstanbul Telgrafhane Müdürü İhsan Bey’de katılır.

Tabanca, tabanca, tabanca; Anadolu’da Türk Ordusu Büyük Taaruza hazırlanıyordu.Bunun için silaha gerekseme vardı.Bu ihtiyacı karşılayacak yer Maçka kışlasıydı.Burası bir İngiliz taburu tarafınca korunuyordu. Kışlanın cephaneliğini boşaltacak güvenli bir yol aranıyordu. Nihayet Topkapılı düşüncesini deklare etti:Cephanelik tünel kazılarak boşaltılacaktı.

Plan başarıyla uygulandı.İngiliz askerlerinin oldukça iyi koruduğu cephanelik içten içe boşaltıldı. Boşaltılan sandıkların içine toprak yerleştiriliyordu.

Tüm Depolar İnceleniyor: Topkapılı’nın İstanbul’da beşbin usta hırsızı vazife başındaydı. Anadolu’ya sav elden top gönderilmesi gerekiyordu.

Gelen raporlara nazaran Rami kışlası bu mevzuda hakikaten yararlıydı.Bir gece yarısı Fransızlar’ın gözü önünde Fransız askeri üniforması giymiş Türkler tarafınca boşaltıldı.

General Harrington danışma başkanlığına Yüzbaşı Bennet’i getirmişti. Bennet İngiliz hükümeti adına mühim işler yapıyor, bu da Topkapılı Cambaz Mehmet’in hoşuna gitmiyordu.
Bunun üstüne Yüzbşı Bennet’e bir suikast düzenlendi.

Bennet ölmedi fakat bacağından almış olduğu darbe ile tedavisine İngiltere’de devam edildiğinden etkisiz hale getirilmiş oldu.

Bu vaka üstüne Topkapılı ve arkadaşları idama mahkum edildi.

Fakat Topkapılı’nın üye olduğu İngiliz Muhipleri Cemiyeti başkanı Papaz Fru bu sonucu engellemiştir.

Ankara Ekspresinde iki yolcu: Mehmet Bey ve Nurettin Bey görevlerini yapmış olmanın huzuru ile Ankara’nın yolunu tutmuşlardı. Topkapılı Nurettin Bey’e “Tarih bu şekilde bir zafer yazmamıştır.”,”Mustafa Kemal Paşa 1918 senesinde Şişli’deki evinde konuşurken büyük zaferin pırıltılarını görmüştüm. O vakit bana Mehmet, Çanakkale’de iyi mi kazandıysak gene kazanacağız. Hele sizin şeklinde kahraman Türk evlatları oldukça ordumuzun yenilmesi imkansızdır.” demişti.

Mehmet Beyi Mustafa Kemal Paşa karşıladı;hoşgeldin, nasılsın bakalım diyerek elini uzatıyordu. Oturdular söyleşi ettiler, Mustafa Kemal Paşa kendisine İstanbul mebusluğu teklif etti. Topkapılı, Paşa’nın teklifini kibarca reddetti. Mustafa Kemal de ,”Asla değişmemişsin Mehmet gene o eski Topkapılı Cambaz Mehmet!”
İstanbul’un Kurtuluşu: 6 Ekim 1923 günü büyük komutanın muzaffer ordusu İstanbul’a giriyordu. Topkapılı bu sahne karşısında luk gözyaşlarını döküyordu.

Bundan 95 yıl ilkin 24 Haziran 1923’te TBMM aşağıdaki sonucu oy birliği ile almıştı:

“TBMM Başkanlığından:

İstanbul’un düşman altında bulunmuş olduğu sırada, Osmanlı ordusunun depolanan silâh ve teçhizatını her an ölümle karşı karşıya kalmış olarak Anadolu’ya kaçıran, düşmanın gizli saklı danışma teşkilâtının içinde yuvalanarak, millî kuvvetlere oldukça yararlı bilgiler elde eden M.M.Grubu Başkanı Topkapılı Mehmet Bey’e, Vatana Üstün Hizmet faslından ayda 1.500 lira maaş bağlanması Büyük Meclis’in 24 Haziran 1923 tarihindeki toplantısında oy birliği ile kararlaştırıldı.”

1932 yılının haziran ayında hayata gözlerini kapayan Cambaz Mehmet, BMM’nin 24 Haziran 1923 tarihindeki oturumunda oybirliğiyle kendisine bağlanan 1500 liralık maaşı kabul etmez.
Bir tavuğun 12.5 kuruşa satın alındığı bir dönemde kendisine bağlanan 1500 liralık maaşı getiren yaveri Nurettin Bey’e şaşkınlık dolu gözlerle bakarak şu şekilde der:

“Ben bir şey yapmadım. Vatanım için, Mustafa Kemal Paşam için üzerime düşen görevi yerine getirmeye çalıştım. Hizmetleri gerçekleştiren arkadaşlarımdır.

Ben buna layık değilim. Hayır, bana bunu yapamazlar.”

Ve Nurettin Bey’e son emrini verir: “Derhal gidin ve aylık iradı [maaşı] Hilal-i Ahmer’e [Kızılay] devir muamelesini yapın.”

Topkapılı Cambaz Mehmet, maaşını Kızılay’a devreder.

Tek kuruşunu bile almaz.

Topkapılı 1932 yılı Haziran ayında öldü. Ulusal mücadeledeki hizmetlerine mükafaten İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Kurtuluş savaşının adsız kahramanlarından biri daha böylece tarih oluyordu.

RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ.

Tunçer ŞENhttps://www.tuncersen.com.tr/
1980 Sakarya Adapazarı'nda doğdum..... :) derken işte buradayım. TMMT Toyota Motor Manufacturing Turkey'de ISD'de (information system department) 8 yıllık görevimden sonra American LIFE Dil Okullarında Bilişim IT Uzmanı olarak görevime devam ediyorum. Hobi olarak yaptığım web site tasarım işlerimi, siz değerli dostlarımla tecrübe ettiğim tüm çalışmaları paylaşmak için web sitemle aranızdayım.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Yazılar