Ana Sayfa Tarih Eyüp Sultan Kimdir?

Eyüp Sultan Kimdir?

EYÜP SULTAN KİM?

Eyüp Sultan hazretlerinin aslolan adı, Halid bin Zeyd. Eyüp Sultan ek olarak Ebu Eyyub el-Ensari olarak da biliniyor. Resulullah efendimiz, Eyüp Sultan hazretlerinin evinde 7 ay konuk oldu. Medine halkı Eyüp Sultan hazretlerinin doğrusu hazret-i Halid isminde bu büyük sahabenin evine gelip Peygamberimizi ziyaret ettiler. Bu esnada Yahudi âlimlerinden olan Abdullah bin Selam da bu eve ziyarete gelip dikkatle Resulullah efendimize baktı. Bu yüz bir yalancının yüzü değildir, dedikten sonrasında Müslüman oldu.

Eyüp Sultan, tüm gazalarda savaştı. 150 hadis-i şerif rivayet etmiştir. 670 senesinde, Süfyan bin Avf komutasında İstanbul şehrine gelen ve içlerinde Yezidin de bulunmuş olduğu ordu içinde 33 Sahabi vardı. Bunlardan Eyüp Sultan hazretleri, dizanteri hastalığı dolayısı ile yaşamını yitirdi. Sahabe-i kiramın Hazreti Halid Zeyd Bin Ebu Eyyüb El Ensari hazretleri, Medine’nin tanınmış eşraflarından olup Hazreç kabilesindendir ve Neccaroğulları hanedanının lideridir. Hem baba hem anne tarafınca soy olarak geriye doğru gelindiğinde Peygamber Efendimizin akrabasıdır.

Eyüp Sultan Kabristanı
Eyüp Sultan Kabristanı

NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ebu Eyyüb El Ensari hazretlerinin üç adam bir de kız evladı vardı. Günümüzde ise nesli hâlen devam etmektedir. Ensari soyadı ile bilinmektedirler. Hazreti Halid bin Zeyd, Peygamber Efendimiz’in yanından ayrılmazdı. Peygamber Efendimiz’in yapmış olduğu tüm savaşlara katıldı. Onun yakınları içinde yer aldı. Savaşlarda Peygamber Efendimizin yakın korumalığını yapmış, oldukca duasını almıştır. Peygamber Efendimizin çadırı çevresinde kılıcıyla nöbet tutması neticesinde Peygamber Efendimizden almış olduğu yakarma oldukca meşhurdur.

Eyüp Sultan Kabristanı İşlemeciliği
Eyüp Sultan Kabristanı İşlemeciliği

PEYGAMBER EFENDİMİZDEN ALDIĞI DUA

Bu yakarma şöyledir: “Allah’ım sabahlara kadar uykusuz kalmış olarak nöbet beklemek suretiyle beni muhafaza etmeye çalışan Ebu Eyyüb’u sen de koru ve muhafaza eyle.”

Bu dua hem yakarış salonundaki bir hat levhasında hem de Eyüpsultan’ın sandukası üstündeki örtüde hat yazısı ile yazılıdır. Hazreti Peygamberin vefatından sonrasında dört halife devrinde de Eyüpsultan hazretleri Mescid-i Nebevi imamlığı benzer biçimde çeşitli vazifelerde bulunmuştur.

Dört halife dönemindeki vakalarda pozitif vazifeler üstlenmiştir. Bu yüzden kendine Beyt-ül maldan maaş bağlanmıştır.

Emevi Devleti’nin kurucusu Muaviye devrinde de Muaviye’nin debdebeli yaşamının İslam’a uygun düşmediğini söyleyip onu uyarması onunla ilgili anlatılan menkıbelerden birisidir. O görmüş olduğu hatası düzeltmekte de örnek bir insandı.

Kaynaklarda onun rivayet etmiş olduğu hadisi şerif sayısı 150 ile 400 içinde değişmektedir. Bu hadisi şerifler Hacı Cemal Nasihat ve İsmail Lütfü Çakan hocaların kitaplarında yayınlanmıştır. Onun rivayet etmiş olduğu hadisi şerifler İslam dininin temelini oluşturan oldukca mühim hadislerdendir.

Eyüpsultan hazretleri en yaşlı vefat eden sahabe-i kiramlardan biridir. Mısır, Suriye, Filistin ve Kıbrıs fetihlerine iştirak etmiştir.

Tüm yaşamı süresince İslam’ın yayılması için meydana getirilen tüm askeri seferlere katılarak tüm Müslümanlara örnek olmuştur.

Eyüp Sultan Kabristanı İstanbul
Eyüp Sultan Kabristanı İstanbul

ALEMDAR-I RÛSUL

Osmanlı devrinde bir lakabı da “Alemdar-ı Rusul”dür. Bilinmiş olduğu benzer biçimde bu lakap İslam bayrağını savaşlarda taşıyan kişilere veriliyor. Eyüpsultanın bu vazifeyi yapmış olup yapmadığı bilinmiyor. Sadece Kütüb-ü Sitte’de yer edinen bir hadisi şerifte şu şekilde denmektedir:

Dikkatinizi Çekebilir;  Cezayir Beylerbeyi Gazi Hasan Paşa

“Ashabımdan birisi eceli ile herhangi bir beldede vefat eder ve beldeye gömülürse yarın Kıyamet günü o belde sakinlerinin önderi, sancaktarı ve rehberi olarak haşr olunur.”

Buradan anlaşılacağı suretiyle İstanbul halkı mahşerde Eyüpsultan hazretlerinin bayrağı altında toplanacak. Bu yüzden Alemdar-ı Rusul olarak Eyüpsultan Osmanlı devrinde oldukca sevilmiştir. Osmanlı devrinde onun sancağı ve bayrağının resmedildiği birçok hat yazısı ile Hazreti Halid istifli birçok sanat eseri üretilmiştir.

Sahabeler içinde en uzun yaşam sürmüş olan Ebu Eyyüb El Ensari, 80 küsur yaşlarında iken Hicri 51-52 yıllarında Kostantiniye’nin fethedileceği mevzusundaki hadisi şerifi gerçekleştirmek için İstanbul üstüne meydana getirilen ikinci sefere katılmış ve rivayetlere bakılırsa hastalanarak şehit düşmüştür. Vefatı esnasında vasiyetini ederken şu şekilde söylediği rivayet olunur:

“Ben vefat edince beni Kostantiniye surlarına yakın bir yere gömünüz ve ondan sonra atlarınızla üzerini çiğneyerek mezar yerimi belirsizleştiriniz.”

Nitekim vasiyeti aynen yerine getirilerek kendisi bugünkü türbesinin bulunmuş olduğu yere defnedilmiştir.

Eyüp Sultan Kabristanının Bulunuşu
Eyüp Sultan Kabristanının Bulunuşu

İSTANBUL’UN FETHİ SIRASINDA EYÜPSULTAN’IN KABRİNİN BULUNUŞU

Fatih Sultan Mehmet devrinde Eyüpsultanın kabrinin tekrardan bulunuşu menakıbnamelerde geçmiş olduğu şekliyle şu şekilde; İstanbul’un fethinden üç gün sonrasında Fatih Sultan Mehmet hocası Akşemseddin hazretlerinin Okmeydanı’ndaki çadırına gider ve Eyüpsultan hazretlerinin kabrinin bulunması fikrini hocasına söyler.

Dikkatinizi Çekebilir;  Cezayir Beylerbeyi Gazi Hasan Paşa

Akşemseddin hazretleri bugünkü Pierre Loti tepesini işaret ederek buradaki dağın eteğine nurlar indiğini görmekteyim. Olası burasıdır der. Ve beraber bugünkü kabrin bulunmuş olduğu yere gelirler. Şeyh Efendi kabrin yerini bulmak için bir süre murakabeye varır.

Eyüp Sultan Camii
Eyüp Sultan Camii

FETİH’TEN SONRAKİ EYÜPSULTAN TÜRBESİ’NİN TARİHÇESİ

Eyüpsultan Türbesi, kabrin yerinin keşfedilmesiyle beraber, derhal inşa edilmeye başlanmıştır. Mimarının kim olduğu malesef ki bilinmiyor. Sekiz köşeli ve küfeki taşından inşa edilen türbenin ana binası Fatih Sultan Mehmet devri özelliklerini taşır.

Üstte kasnaksız bir kubbe yer almıştır. Eyüpsultan Türbesi bu hali ile gene Fatih devrinde meydana getirilen Mahmut Paşa Türbesi’ne benzer. Fatih Sultan Mehmet devrinden günümüze türbenin sandukasının bulunmuş olduğu ana bölüme giriş kapısı gelebilmiştir.

Türbenin yakarma edilen kıble tarafındaki salon ve koridor kısmını Sultan I. Ahmet yaptırmıştır. Eyüpsultanı oldukca seven padişah, Topkapı Sarayı’nın depolarında bulunan en güzel 15. yüzyılın ikinci yarısına ilişkin İznik çinilerini türbenin iç ve dış cephelerine koydurtmuştur.

Böylelikle türbe adeta bir çini müzesi görünümüne haiz olmuştur. Türbeye ek olarak bir sebil yaptırmıştır. Türbe içinde, haricinde ve hacet penceresinde Sultan I. Ahmet’in isminin geçmiş olduğu kitabeler mevcuttur.

Türbe içindeki kuyu çıkrığı ve kovası, türbenin iç duvarlarındaki yıldız formlu çiniler de bu devirden kalmadır. Türbe sandukasının etrafına Sultan I. Ahmet gümüşten tel kafes koydurtmuştu. Şu anda görülen Barok tarzdaki gümüş şebekeyi ise Sultan III. Selim yaptırmıştır.

Adres: Merkez Mh, Cami Kebir Sk. No:1, 34050 Eyüp/İstanbul

Tunçer ŞENhttps://www.tuncersen.com.tr/
1980 Sakarya Adapazarı'nda doğdum..... 🙂 derken işte buradayım. TMMT Toyota Motor Manufacturing Turkey'de ISD'de (information system department) 8 yıllık görevimden sonra American LIFE Dil Okullarında Bilişim IT Uzmanı olarak görevime devam ediyorum. Hobi olarak yaptığım web site tasarım işlerimi, siz değerli dostlarımla tecrübe ettiğim tüm çalışmaları paylaşmak için web sitemle aranızdayım.

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Yazılar

Son Yorumlar